rexx E-lärande.

Framtida liksom nuvarande lärande är redan digital, vilket sparar tid, pengar och framför allt - Det är effektivt! 

 

Fortlöpande utbildning är avgörande för många företag för att behålla eller bygga upp sin konkurrenskraft. Att delta i seminarier är dock inte alltid möjligt, till exempel när medarbetare behöver utbildas på flera platser eller avdelningar, eller när det helt enkelt handlar om att minimera kostnaderna för vidareutbildning. E-lärande erbjuder största möjliga flexibilitet. I motsats till klassiska seminarier kan användarna anpassa e-utbildningen individuellt i termer av tid och plats och vid behov också upprepa vid behov. 

 

E-lärande och seminariehantering 
E-lärandet är nära relaterat till rexx Seminarhantering för att garantera ett smidigt arbetsflöde och ett enkelt utbyte av data från registrering till utfärdande av intyg. Rexx e-lärande stöder SCORM-standarden, så alla SCORM-kompatibla kurser och tester är lätta att genomföra. Med rexx e-lärande kompletterar ni ert befintliga erbjudande av utbildningar, och skapar ett modernt utbildningsprogram som garanterar effektiv vidareutbildning av era medarbetare.

 

e-learning

Flera designmöjligheter 
E-learningprogrammet stöder alla typer av media: från enkel HTML till HTML5 och ljud- och videoformat. Befintliga kurs- och utbildningsdokument (PDF, Powerpoints, Office-format, etc.) kan enkelt konverteras till SCORM-formatet med externa verktyg eller via vår tjänst. Alla testförfaranden kan integreras - oavsett om de tillämpas direkt på respektive lektioner eller som ett allmänt prov efter avslutad utbildning.

 

Testresultat och expertis  
E-lärande skapar transparens och dokumentation - till exempel för att uppfylla krav på efterlevnad eller kvalitetssäkring. När en e-utbildning har slutförts uppdateras deltagarnas kompetens och nya datum för repetition eller nya kurser utfärdas. 

e-learning Dashboard

 

Intyg och utvärdering 
E-lärande genererar nödvändig data för att enkelt utfärda intyg till kursdeltagarna. Genom att integrera rexx Seminarhantering ges tillgång till feedbackundersökningar och utvärderingsfunktioner, vilket ger en heltäckande bild av kursens relevans och kvalitet. 

e-learning Certificate

 

 

 

REXX SUITE: EN ÖVERSIKT

BESTÄLL DEMO