Ersättningar & Förmåner

Hantering av anställdas ersättningar och bisysslor hanteras i rexx Talent management.

Förmåner

rexx HR tillhandahåller gränssnitt till den nordiska marknadens lönesystem så överföring av lönedata mellan rexx och lönesystemet kan ske på ett automatiserat och kvalitetssäkert sätt.

Genom rexx Digitala personalarkiv kan löneinformationen för varje anställd på ett tydligt sätt visas i form av tidssaldon, ersättningar, löneutbetalning och löneutveckling. Genom den inbyggda sök- och analysverktyget kan rapporter enkelt sammanställas av lönedata och andra anställningsuppgifter, till exempel lönekostnad, genomsnittslön och löneutveckling.

Benchmark

 

Istället för pappersbaserad lönespecifikation kan lön och andra betalningsuppgifter presenteras digitalt som PDF via den anställdes egna sida i portalen.

overview benefits

Anställningsavtal

rexx HR stöder framtagande av anställningsavtal utifrån kundens mallstruktur.

Vid uppdatering av det centrala kollektivavtalet sker omräkning av av ersättningsnivåer och utbetalning med automatik.

Remuneration Table

 

Löneutbetalning och bonusberäkning

rexx HR möjliggör definition och övervakning av budgetar för lönerevision och bonusutbetalning. Systemet har också funktionalitet för lönekartläggning och lönerevision, där chefer kan simulera olika utfall, sätta ny lön och överföra de nya förutsättningarna till det integrerade lönesystemet.

 Payment round

 

 

REXX SUITE: EN ÖVERSIKT

BESTÄLL DEMO