VÅRA KUNDER
Merck
Europcar
Böllhoff Group
Nordsee
New Yorker
Vorwerk
Schoen Kliniken
 

rexx systems 2 000 kunder hanterar cirka fyra miljoner ansökningsprocesser per år, vilket gör rexx till en av de ledande leverantörerna av rekryteringsprogramvara i Europa.

 

proc1

LEANPROCESSER

Genom rexx Rekrytering kan du sätta upp en lean arbetsprocess från anställningsbegäran, genom hela rekryteringsprocessen till anställning.

proc1

PLATSANNONS

Skapa snabbt och enkelt er platsannons med hjälp av information från rexx arbetsflöde. Skapa en egen design med hjälp av formdesignern – eller dra nytta av de attraktiva mallarna. Bara ett klick och platsannonsen finns tillgänglig i alla format som behövs för modern rekrytering – för tryck, för webb och även för mobila enheter som smartphones och surfplattor.

proc1

E-REKRYTERING

Det är allmänt känt att unga målgrupper främst söker jobb via webben eller sociala medier. Du kan bara nå dem med riktad e-rekrytering. Gränssnitt till alla vanliga rekryteringssajter och sociala medieplattformar möjliggör en bekväm och enkel publicering av dina jobberbjudanden.

proc1

SNABB & EFFEKTIV

Vår rekryteringsprogramvara är den perfekta assistenten för att hjälpa er att organisera er ansökningsprocess snabbt, bekvämt och effektivt. Den kommer till exempel att påminna dig om att feedback från en avdelning eller den sökande fortfarande inväntas. Rexx kontaktmotor säkerställer att du håller kontakt med lovande kandidater i talangpoolen.

proc1

AUTOMATISERADE URVAL

rexx Ranking kvalificerar automatiskt sökande med hjälp av den angivna jobbprofilen och utvärderingskriterierna. E-post- och utskriftsapplikationer processas av den integrerade CV-tolken och förbereds på ett strukturerat sätt. Videointervjuer och diagnostiska lämplighetstester kan integreras som ett ytterligare sätt att säkerställa kvaliteten på den nya medarbetaren.

proc1

MULTIPOSTING

rexx Application Management har nu integrerat den nya Multiposting-funktionen, som du kan använda gratis. Detta innebär att du nu enkelt kan skapa, mäta och hantera jobbannonser. Detta är ytterligare ett steg mot att designa alla rexx Suite-processer på ett sätt som är ännu mer digitalt och framför allt effektivt. Alla administrativa processer för visning och fakturering för jobbannonser kan därför administreras fullständigt.

 

rexx Jobbportal som karriärsida online

 

Karriärsida
Ett attraktivt utformat karriärområde på din webbplats drar in kandidater – men det sätt på vilket jobbportalen presterar "i bakgrunden" är den riktigt avgörande faktorn. Med rexx Rekrytering får du en tydlig och lättmanövrerad programvara för din jobbsajt. En karriärportal som förenar alla funktioner: företagets corporate indentity, employer branding, jobbannonsering och content management.

Publicera ett jobberbjudande
Skapa enkelt jobberbjudanden med hjälp av rexx Platsannonsdesigner baserat på de mallar som tillhandahålls. Publicera din platsannons snabbt och enkelt på företagets hemsida, på externa rekryteringssajter som Stepstone eller Monster eller via sociala medier som Facebook, Xing och LinkedIn. Om du vill kan du också enkelt vidarebefordra dina platsannonser till din reklambyrå eller skriva ut media för publicering. Platsannonserna kan även fungera som en oberoende karriärsida eller integreras som en widget i dina andra onlineplattformar, till exempel din blogg.

publikationsmål

Optimera annonser 
Programvaran stöder funktioner som tjänar till att göra dina platsannonser enklare att hittas av sökmotorer - nyckelordet här är sökmotoroptimering eller SEO. Kraftfulla verktyg analyserar besökarnas onlinebeteende på din karriärwebbplats så att du kan få värdefull information för att underlätta kontinuerlig optimering av platsannonser och hela jobbportalen.

Rekrytering

rexx Formdesigner
För onlineansökningar via rexx Jobbportal ligger fokus på att göra det enkelt för kandidaterna. Med rexx Formdesigner bestämmer ni vilka fält som är nödvändiga för jobbprofilen och vilka som inte är det, vilket sparar tid för kandidaterna under ansökningsprocessen. Detta förstärker det positiva intrycket av företaget eftersom kandidaterna snabbt och bekvämt kan lämna in sina ansökningshandlingar.Formdesigner

Responsive Design
Som standard visas rexx Rekrytering i responsiv design. Din platsannons visas alltså automatiskt i optimerad form för att passa varje skärmstorlek - oavsett om det är en stationär dator, en tablet eller en smartphone. Ansökningsformuläret online är också responsivt utformat.rexx resonsive design

proc1

Framgång med rekommendationshantering

med rexx Suite kan du publicera nya lediga tjänster i självbetjäningsportalen för era anställda. Alla är online där varje dag ändå, till exempel när de använder självbetjäningstjänster för anställda och chefer. En attraktiv presentation av lediga tjänster och ett belöningssystem ökar kraftigt medarbetarnas villighet att dela och rekommendera lediga tjänster på sociala medier.

proc1

Era anställdas nätverk är en pool

Högst 5 % av arbetstillfällena tillsätts till följd av rekommendationer i klassiska rekommendationsprogram som inte stöds av programvara. Med rexx rekommendationshantering, visas nya jobb omedelbart i flödet/ ESN i rexx personalportal - och alla ser dem och kan dela dem! Detta gör att andelen arbetstillfällen som tillsätts på grund av personalrekommendationer ökar kraftigt.

proc1

Reducera kostnader och inspirera vilande kandidater

Genom att uppmuntra era anställda att dela och rekommendera lediga tjänster, utökar ni räckvidden för era lediga jobb enormt till praktiskt taget ingen kostnad! Personliga rekommendationer med distribution i sociala nätverk och virala effekter ger medventenhet om era lediga tjänster och väcker intresse hos potentiella kandidater, som inte ens aktivt söker jobb.

proc1

Employer Branding

Ni stärker ert varumärke, och särskilt ert varumärke som arbetsgivare, varje gång era lediga tjänster visas. Om anställda publicerar lediga jobb från sitt företag litar de på sin arbetsgivare, vilket ger en trovärdighet för kandidater som känner personen som gör rekommendationen via sociala nätverk.

proc1

Gamification

Belöna era anställdas aktiviteter genom incitament för att öka motivationen. Det integrerade kontosystemet för rexx rekommendationshantering kommer att stödja er i det arbetet. Aktiviteterna behöver inte alltid baseras på faktiska belöningar. Ni väcker era anställdas entusiasm att delta genom så kallade gamification element (t.ex. en offentlig ranking lista över anställda med flest rekommendationer) och digitala utmaningar att engagera sig.

 • Rekommendationer via portalen för de anställda
  Rekommendationer via portalen för de anställda
  En ny tjänst publiceras i rexx Rekrytering som också visas i de anställdas portal och självbetjäningsportalen, där indikeras möjlig belöningen och, därifrån, kan sedan tjänsten rekommenderas på en mängd olika sociala nätverk.
 • Statistik och belöningsstatus
  Statistik och belöningsstatus
  Varje medarbetare kan se exakta statusen för sina jobbrekommendationer i rexx medarbetarportal. Till exempel: Hur många lediga tjänster delades och rekommenderades? Hur många klick, ansäkningar eller nya kandidater genererades som ett resultat? Vad är statusen för belöningar?
 • Gamification
  Gamification
  Olika funktioner främjar medarbetarnas ambition att delta i rekommendationsprogrammet. Det behöver inte enbart vara belöningar eller incitament, utan kan också vara en presentation av den mest framgångsrika rekommenderaren som "rekordinnehavare".
 • Detaljerad analys
  Detaljerad analys
  Attraktiv och interaktiv statistik möjliggör omfattande analyser både för anställda i portalen och för administratörer av rekommendationsprogrammet i rexx-backend, t.ex. kan man analysera succesrate baserat på olika sociala medier.
 • Rekommendationens övergripande resultat
  Rekommendationens övergripande resultat
  Trådarna vävs samman i rexx HR-backend: Vilka lediga tjänster rekommenderas mest framgångsrikt från klick till ansökan ända fram till rekrytering? Incitamentsprogram administreras också här, t.ex. inlösen av upparbetade belöningar.

rexx Onlineutvärdering

Vid sidan av formella kunskaper, är mjuka färdigheter som logiskt tänkande, koncentration, ihärdighet eller kommunikationsförmåga viktiga faktorer för framgång i arbetslivet.
Att bestämma mjuka färdigheter kan vara mycket mer utmanande än att bedöma formella kunskaper - väldigt ofta får HR-personal helt enkelt lita på sina känslor. Men med det självförklarande urvalstestet från rexx Onlineutvärdering kan du automatiskt och effektivt bedöma sociala färdigheter. Detta test kan utföras online hemma, på kontoret eller via någon annan internetanslutning.

Alla testförfaranden härstammar från specialiserade partners inom området lämplighetsprövning och granskas regelbundet vetenskapligt. Vi ger gärna information om testernas psykometriska kvalitet på begäran.

Ni definierar en individualiserad preferensprofil för den lediga befattningen via profilgeneratorn. Testresultaten matchas sedan mot denna profil och jämförs med en normgrupp. Detta ger er en objektiv information om huruvida en kandidat också uppfyller kraven inom området mjuka färdigheter. Nyckelkompetenser inom interaktiva, operativa, intellektuella och känslomässiga områden mäts – förutom värderingar och attityder till yrkesvärlden.

Ett exempel på testresultat från en onlinebedömning som rör de kompetensområden som är avgörande för framgång, och de beteenden som främjar eller hindrar det – inklusive riktlinjer som härletts från bedömningen med frågor och bedömningsskalor för en strukturerad intervju:scales for a structured interview: assesment-report Bedömningsrapport för typiska nyckelkompetenser genom att använda en produktchef som exempel. structured-interview
En strukturerad intervju.
rexx Rekrytering kan stödja onlinebedömning genom att använda ett rankningssystem baserat på jobbpreferensprofilen för formella kunskaper (avgångsbetyg, yrkeserfarenhet etc.). Slutfasen av ett anställningsbeslut är i allmänhet en personlig anställningsintervju. Under vissa förhållanden kan den fasen vara mycket komplicerad; till exempel om kandidater ansöker från andra länder eller om det finns många lämpliga kandidater.

rexx Rekrytering levererar ett gränssnitt för dessa situationer för att göra det möjligt att genomföra videointervjuer med kandidaterna.