VÅRA KUNDER
Merck
Europcar
Böllhoff Group
Nordsee
New Yorker
Vorwerk
Schoen Kliniken
 

Lämna tidskrävande rutinuppgifter till rexx HR. Programvaran stödjer HR-arbetsprocesser inom planering, rekrytering, personalutveckling, uppföljning, organisation och rapportering.

 

proc1

LEAN PROCESSER

Programvaran erbjuder optimerade processer och arbetsflöden. T.ex kan man i självserviceportalen ansöka om ledigheter, anmäla frånvaro, uppdatera sin persondata, söka utbildningar och svara på enkäter, för att bara nämna några möjligheter. Information och dokument kan sedan med ett klick överföras till det digitala personalarkivet.

proc1

DIGITAL PERSONALAKT

Den digitala personalakten är hjärtat i programvaran. Det ger dig all information du behöver om din anställd. Skapa informativa rapporter som du kan anpassa och exportera enkelt med hjälp av den integrerade sök- och listmotorn och HR Data Warehouse.

Mer >

proc1

ÖVERBLICK I REALTID

Få en översikt över de anställdas persondata, tidssaldon, utbildningar, frånvaro, semester, omkostnader och mycket mer på ett ögonblick. Data från löneutdrag och tidshantering flödar in i den digitala filen via rexx API.

proc1

AUTOMATISKA PÅMINNELSER

Den integrerade workflow-motorn påminner dig automatiskt om viktiga händelser som t.ex. en anställds återkomst från föräldraledighet, årsdagar och andra händelser. Du kan med ett musklick enkelt skicka ett personligt dokument med stöd av rexx mallmodul.

REXX SUITE: EN ÖVERSIKT

BESTÄLL DEMO

 

rexx Digital personalfil.

 

All medarbetarinformation i korthet – en märkbar kostnadsbesparingar i tid för HR-processer tack vare högeffektiv personaladministration. Smidig översikt
Programvaran rexx Digital Personnel File ger en smidig översikt över alla relevanta uppgifter om en anställd, på alla webbplatser globalt: kontaktinformation, löninformation, lönutveckling, korrespondens, skannade dokument, e-postmeddelanden, telefonanteckningar, utbildning och avancerad utbildningsinformation, utveckling , färdigheter, organisationstjänst, utrustning, mammaledighet, föräldranivå, kontraktsuppgifter, frånvaro, semesterinformation, timpris, kostnadscentra, kostnadskrav samt annan användbar information. Många funktioner i den elektroniska personalfilen tar bördan av medarbetarnas administration. Detta inkluderar snabb åtkomst till dokument och resultat via sök- och listmotorn eller automatiska påminnelser om uppgifter från arbetsflödesmotorn (slutet av provningsperioden, slutet på avtalsperioden eller föräldraledighet). Digital personalfil Data Warehouse
Den integrerade rexx Data Warehouse erbjuder fritt konfigurerbara och informativa analyser per musklick som statistik om sjukdom, veckotimmar eller antalet nya anställda som kommer in i företaget, som bekvämt kan exporteras som ett PDF-dokument. Gränssnitt till externa system betjänas av rexx Personal Resources API. Detta gör att du kan integrera någon mängd data mycket enkelt i den digitala filen. Data Warehouse Digitalisering
Du kan skapa rexx Formulärbrev i personalfilen direkt i digital form och arkivera den i personalfilen. Och eftersom det fortfarande är omöjligt att helt klara sig utan papper, stöder rexx Scan Manager dig effektivt under processen. Dokument digitaliseras i ett seriellt förfarande och kan enkelt tilldelas respektive medarbetares digitala fil.

Formulärbrev

Skanningarna indexeras när de skrivs in i filen och taggas med intelligenta sökegenskaper. Detta gör det möjligt att hitta varje dokument på några sekunder via sökmotorn.

 

rexx Befattningsmatris

 

Hög personalomsättning och allt snabbare förändrade jobbprofiler kräver effektiva alternativ för att planera och hantera kommande befattningar.   rexx Befattningsmatris
Med rexx Befattningsmatris kan du hantera dina planerade befattningar, befattningsbeskrivningar och bemanning samt få stöd för att tillsätta lediga tjänster eller vid en omorganisation. Genom att dokumentera dina befattningar med relevant information får ni en översikt av bemanningssituationen genom programvaran.

Befattningsmatris

Du tilldelar typen och antalet för varje planerad befattning individuellt till enheterna genom rexx Organisationsträd. Placera helt enkelt den anställda genom att dra och släppa den lediga beefattningen. rexx Befattningsmatris stöder också delvis eller dubbel tilldelning. Befattningsmatrisen är inte bara grafiskt visualiserat i rexx Organisationsträd utan finns också som en tydligt utformad lista. I personallistan visas alla planerade befattningar – inklusive bemanningsnivå och organisationstillhörighet. Många sorterings- och filterfunktioner ger snabbt en tydlig översikt över icke tillsatta tjänster och vakanser. Organisationsträdet omvandlas med ett klick till ett organisationsschema och kan enkelt skrivas ut eller exporteras som en PDF-fil - i sin helhet eller som en del. Tillsammans med rexx Skill Management kan du tilldela nödvändiga kompetenser till en planerad befattning. Detta gör att du kan göra en jämförelse mellan de färdigheter som krävs av en anställd och de han eller hon faktiskt besitter.  

rexx Org Management
rexx Org Management stöder valfritt antal parallella beafftningsmatriser i ett intuitivt gränssnitt. När du öppnar organisationsenheten kan du hitta information om den valda medarbetaren, matchningen mot jobbprofilen, anställningsdatum och annonsering, t.ex.genom rexx Rekrytering. Du kan snabbt och enkelt skapa nya organisationsenheter, definiera hierarkiska nivåer, tilldela personal och chefer till enheterna, utföra omlokaliseringar och redigera bemanningsmatrisen. Org Management Omlokaliseringar, befordringar och andra organisatoriska förändringar dokumenteras automatiskt i respektive medarbetares digitala fil i rexx Utvecklingsdiagram. Via rexx Medarbetarportal kan du göra det möjligt för chefer och även personal att få tillgång till relevanta organigram eller positionsdiagram via självbetjäningen.

 

rexx Sociala nätverksmodul.

 

Sociala nätverksmodulen skapar en ny översiktlig form av intern företagskommunikation.
Release 5 rexx HR erbjuder en omfattande Social nätverksmodul till medarbetarportalen. Anställda kan publicera bidrag i en ström, liknande nyhetsfeeden Facebook eller Linkedin. De kan rapportera att de fått en ny kund eller framgångsrikt avslutat ett projekt. Detta skapar ökad transparens och kommunikation inom hela organisationen. rexx Sociala nätverksmodul är ett stort steg framåt för att främja kunskapsöverföring inom organisationen. Programvaran stödjer specialist- och ledningspersonal i att t.ex. utnyttja kollegornas kunnande genom att ställa frågor i streamen. Rexx HR Blogmodul utökar dessa möjligheter - till exempel kan företagsregler, specieella ämnen eller projekt publiceras och diskuteras i bloggar eller grupprapporter. Omfattande alternativ för rättighetshantering säkerställer att informationen alltid är säker.

Medarbetarlojalitet
rexx Sociala nätverksmodul främjar också social interaktion och därmed medarbetarengagemang. Fritidsaktiviteter kan planeras eller en bostadsmarknad kan etableras i gruppområdena. Employee branding kan stärkas genom rapportering om gemensamma firanden, utmärkelser eller andra typer av aktiviteter. rexx nätverksmodu     Stärk tillhörigheten
Den Sociala nätverksmodulen är särskilt intressant för geografiskt spridda organisationer på flera platser eller med utlokaliserad personal. Alla medarbetare kan engagera sig i aktuella ämnen digitalt och kan även själva utföra handlingar. Den digitala transparens som skapas främjar medarbetarlojalitet och gör det lättare för nya kollegor vid onboarding. Enterprise-Social-Network Skapa crossovers
Rexx självbetjäningsfunktioner, såsom digitala applikationer för ledighet och frånvaro, tidshantering eller information om kontosaldon, är integrerad med den Sociala nätverksmodulen. Detta skapar inte bara mervärde för medarbetaren utan ger också en "mjuk övergång" till det sociala nätverket. TidshanteringKombinationen av em medarbetarportal och socialt nätverk är en av de viktigaste funktionerna som gör att rexx Sociala nätverksmodul sticker ut från andra leverantörer. Ofta misslyckas sociala nätverk i företag med att knyta an till företagskulturen genom öppenhet och viljan att föra en dialog. rexx Självbetjäning – som uppskattas av både anställda och chefer – gör denna övergång mycket enklare.    

 

rexx Självbetjäning.

 

Framför allt transparenta och rättvisa processer skapar medarbetarlojalitet och tillhörighet. Gör det själv.
rexx Självbetjäning är en tydlig och användarvänlig portal där anställda och chefer på egen hand kan utföra eller delta i ett stort antal företagsprocesser. Anställda kan ansöka om semester, särskild ledighet, ersättningsdagar, tjänsteresor eller föräldraledighet, som sedan överförs för godkännande och noteras i Tidshanteringen. SemesterbokningAlltid uppdaterad
Aldrig mer inaktuell data – dina anställda kan skicka in ändringar, till exempel bostadsadress, bankinformation eller sjukförsäkring via medarbetarportalen – inget papper krävs. Detta förenklar processen enormt och minimerar förekomsten av fel eftersom varje anställd är den bästa källan till sin egen information. Chefen eller HR-avdelningen behöver bara klicka för att bekräfta. Och genast är informationen i rexx HR personaldatabas uppdaterad. hr-databaseÖka transparensen
Det är också möjligt att delta i utbildnings- och utbildningskurser med bokningsalternativ och applikationsspårning i portalen. Med rexx Komeptenshantering kan du definiera eller registrera nyanställdas kompetenser inklusive självskattning och utvärdering av chefer. Oavsett om det är en medarbetarundersökning, intern utbildning eller personaldriven kunskapsdatabas, forum, blogg eller wiki – representerar rexx Självbetjäning ett unikt sätt att stödja öppen internkommunikation och transparens, och att öka företagets kunskapslager. training-educationTraditionella pappersprocesser ersätts av digitala arbetsflöden. De digitala applikationerna överförs via arbetsflödesmotorn genom alla faser i processen: Från applikation till godkännande till slutlig dokumentation. Detta minimerar risken för avbrott. Alla parter kan enkelt se status och utveckling. Medarbetarportalen är helt webbaserad och tillgänglig på de flesta språk. Det innebär: snabb implementering, ingen installation, inga uppdateringar, en hög säkerhetsnivå, tillgänglig var som helst, när som helst – perfekt för flera platser, även globalt.