VÅRA KUNDER
Merck
Europcar
Böllhoff Group
Nordsee
New Yorker
Vorwerk
Schoen Kliniken
 

Identifiera talanger, främja deras utveckling och behåll dem under lång tid - och förbättra därigenom din organisations konkurrenskraft

 

proc1

UTVECKLINGSSAMTAL

rexx Utvecklingssamtalsmodul gör det möjligt för dig att effektivt förbereda, hantera, analysera och dokumentera arbetet med personlig utveckling. Lägg in möten i systemet så skickas automatiska påminnelser. Fyll i frågeformuläret för självbedömning och få resultaten presenterade i tabeller och diagram.

proc1

MÅLSTYRNING

rexx Performance Management modul gör det möjligt för dig att definiera och analysera specifika prestations- och utvecklingsmål för era anställda. Använd rexx Kompetenshanteringsmodul, koppla ihop prestationsutvärderingar med kompetenshantering och sätt mål för era anställdas utveckling på ett kontrollerat sätt.

proc1

360° FEEDBACK

Självutvärdering, utvärdering av cheferna och utvärdering av gruppen - den överlappande återkoppling genom rexx 360° Feedback ger dig en mycket objektivare bedömning av era anställda. Informativa diagram möjliggör en snabb översikt av avvikelser och korrelationer.

proc1

KURSHANTERING

Planera och hantera enkelt alla utbildningar och seminarier med hjälp av modulen rexx Training & Education. Genom en knapptryckning får du en översikt över dina anställdas utbildningsåtgärder samt information om seminarietalare, deltagare och kostnader.

proc1

KOMPETENSHANTERING

Undvik flaskhalsar bland dina resurser. Med modulen rexx Kompetenshantering kan du snabbt och enkelt ange, hämta och validera dina anställdas färdigheter. Utvärderingen sker med hjälp av rexx tydligt utformade kompetensdiagram. Du kan bestämma den mest lämpliga medarbetaren för en aktivitet med hjälp av kompetensmatchningsfunktionen, som också ger dig stöd för att effektivt bemanna ett projekt.

rexx Kompetenshantering

Hitta rätt medarbetare med de färdigheter som behövs för varje enskilt projekt.

rexx Kompetenshantering möjliggör en snabb och bekväm registrering, undersökning, validering och utvärdering av medarbetarnas färdigheter.

Kompletterande kunskaper
Definiera och organisera alla relevanta kunskaper och färdigheter hos dina anställda i ditt företags kunskapsträd. Varje kunskap och färdighet kan kompletteras med egenskaper, som t.ex. kvalifikationsnivå, tidsperiod, examensdatum, eller bäst-före-datum. Rexx Kunskapshantering stödjer också flera kvalifikationskunskaper samtidigt – enligt de krav som gäller.

Skilltree

 

Diagram

Få en översikt över dina medarbetares styrkor och svagheter med rexx Kunskapsdiagram, inklusive en jämförelse med den kompetensprofil som krävs för deras position eller ett teams färdigheter i form av ett gruppdiagram.

Diagramm

 

 

Varje kunskap och färdighet kan bedömas från olika sidor: Hur betygsätter anställda sig själva? Hur vill medarbetarna utveckla specifika kunskaper och färdigheter? Hur betygsätter deras chefer dessa kunskaper, och hur vill cheferna utveckla sina anställdas kunskaper och färdigheter? Detta kan också kompletteras och kombineras med rexx 360° Feedback.

 

Exempel på applikationer:

rexx Skill Detect gör att du enkelt kan identifiera anställdas kunskaper och färdigheter via en onlineenkät - inklusive självskattning, validering av chefer eller 360 ° feedback. Skapa valfritt antal enkäter snabbt och enkelt från ert individuella kunskaps- och färdighetsträd med drag-and-drop. Detta ger dig kontinuerligt uppdaterad information utan manuell datainmatning eller manuellt dataunderhåll.

Skilldetect

 

 

Kravprofil

Definiera önskad jobbprofil som ett kompetensdiagram för att se vilka medarbetare som bäst matchar önskad profil. Hitta den bästa kandidaten för att fylla en ledig tjänst, identifiera intressant information för personalutveckling och utför effektivt projektbemanningsuppgifter med ett musklick. Den kraftfulla rexx search & list-motorn erbjuder dig en rad alternativ för att genomföra effektivt urval och flexibel rapportering genom ett mycket intuitivt gränssnitt.

skillschema

rexx Kunskapshantering kan fungera som en enskild modul, eller kombineras med andra rexx Talent Management moduler såsom rexx Seminariehantering, rexx Diagnostics, rexx Position Chart, rexx Portal, etc.

 

rexx 360° Feedback.

Genom att kartlägga olika grupper av personer får du en objektiv 360° Feedback för era anställda och era chefer, från detta kan du få fram konkreta och effektiva inlärningsmöjligheter.

rexx 360° Feedback gör det möjligt att belysa kompetensen hos en medarbetare från alla sidor med hjälp av: självskattning, bedömning från chefer och medarbetare. Denna allsidiga feedback kan enkelt samlas in genom onlineenkäter, som varje anställd har tillgång till via e-mail.

 

Grupputvärdering
Grupputvärdering gör det möjligt för de olika gruppmedlemmarna att utvärdera varandra. Detta ger en gruppåsikt om gruppens övergripande kapacitet. Grupputvärdering är ett värdefullt verktyg för att förbättra ett teams prestanda och stärka teambuildingprocessen. Genom att införliva chefsbedömningar och självskattningar kan grupputvärderingen utökas till 360-graders feedback.

team-evaluation

 

Utvärdering av ledningen
Utvärderingen och utvecklingen av ledningspersonalen är en mycket viktig faktor för ett företags framgång. Utvärderingen av chefer fungerar så att de anställda utvärderar ledarskapsförmågan hos sina överordnade. Detta kan utföras anonymt, delvis anonymt eller på ett helt öppet sätt. Den delvis anonyma metoden tillåter inte chefer att titta på enskilda utvärderingar som gjorts av anställda, utan endast bara de övergripande resultaten av alla utvärderingar. I det fallet är det endast HR-specialister inom personalutveckling eller överordnade till den aktuella chefen som har tillgång till de enskilda resultaten.

appraisal-by-subordinates

 

Det är i allmänhet väldigt komplicerat att bedöma olika utvärderingar mär man genomför en 360° undersökning. Men med rexx 360° Feedback kan bedömningen utföras med en knapptryckning. Data kommer sedan att presenteras för dig i tydliga tabeller och diagram. Mottagaren av feedbacken får ett flerdimensionellt perspektiv på sin egen prestation. Att jämföra självskattning med extern bedömning är grunden för den anställdes fortsatta utveckling.

 

 

rexx Successionsplanering

Strategisk successionsplanering ger dig en aktuell översikt över de talanger som eventuellt kan komma i fråga för att effektivt fylla nyckelpositioner.

Analys och planering
Ett intuitivt gränssnitt gör att du kan identifiera nyckelområden, det vill säga positioner som är viktiga för organisationen, för vilka en snabb återbesättning av positionen måste säkerställas. För att göra detta analyserar vår programvara information om ökad risk såsom vid avslutande av en anställning eller pensionering, eller felaktiga utnämningar. Med hjälp av den här informationen kan du tidigt planera karriären för lämpliga talanger och förbereda dem för positioner som kommer att bli lediga.

Analys och planering

De omfattande verktygen i rexx HR Talent Management, såsom Målstyrning, rexx Utvecklingssamtal eller rexx Kompetenshantering gör att du automatiskt kan identifiera dessa anställda mycket mer effektivt.

 

Potentialmatris
Utöver dessa klassiska metoder erbjuder rexx Talent Management möjlig användning av den så kallade "prestationspotentialmatrisen". Det är ett effektivt och lättanvänt instrument för att göra det möjligt för chefer att kategorisera talanger i matrisens olika kvadrater, justera bedömning på olika sätt och integrera talangerna i processen.

potential-matirx

 

 

Talangpooler

Öka lojaliteten hos dina talanger genom att göra konkreta och formella förslag på möjliga karriärvägar och alternativ för utveckling. Med rexx Successionsplanering kan du skapa flexibla talangpooler för de olika karriärvägarna för dina talanger och stödja dem i planeringen av deras karriär. I processen bestämmer du själv vilka personalutvecklingsåtgärder, en potentiell talang behöver gå igenom för att uppnå olika karriärsteg: utbildningsåtgärder, särskilda intervjuer eller bedömningar, projektuppgifter, utveckling av nödvändiga kunskaper och färdigheter eller att uppnå ett specifikt mål.

talent-pool

 

 

Arbetsflödesmotor
Med rexx arbetsflödesmotor kan du fritt definiera processer som är relevanta för successionsplanering. Ange när en talang når en definierad nivå eller vilka personer och parter som är inblandade i stegen i planeringsprocessen och hur de ska involveras i successionsplaneringen. Automatiska påminnelser om de enskilda processstegen är en möjlig option.

suggestion

 

 

Organisationsschemahantering

Successions- och karriärplanering är helt integrerat med rexx Organisationsschemahantering. Du får inte bara listor, utan intuitiva organisationsscheman, som kan öppnas för att visa nuvarande, framtida eller tidigare planeringsstatus. Den så kallade "dominosimuleringen" beräknar snabbt hur organisationsschemat, baserat på den gällande successionsplaneringen, förändras när en viss person utelämnas. Resultaten av analysen presenteras tydligt i ett diagram.

succesion-tree

 

 

rexx Personalutvärdering

För arbetsgivare ger personalutvärderingar en direkt kontaktpunkt med de anställda och är därför ett värdefullt verktyg för personalutveckling – grunden för ett framgångsrikt genomförande av företagets strategier.

 

rexx Personalutvärdering stödjer dig längs hela processkedjan av personalbedömningar och tar automatiskt på sig en stor del av det administrativa arbetet. Programvaran ger dig en kontinuerligt uppdaterad översikt över kommande möten, överenskommelser om mål eller uppföljningar. Systemet påminner automatiskt chefer och medarbetare om uppkommande händelser.

appraisal

 

 

Frågeformulären för självskattning och extern bedömning i rexx Personalutvärdering är grunden för effektiva utvärderingar av anställda. Skillnaderna mellan dessa bedömningar kan utvärderas med hjälp av ett diagram och erbjuda ett ovärderligt sätt att föra en diskussion om personliga perspektiv. Dessutom kan en arbetsledare enkelt ta fram diagram som visar utvecklingen sedan ett tidigare möte eller under en längre tidsperiod. Detta inkluderar faktorer som de utbildningar man har deltagit i, uppnåendet av mål och lönehistorik.

staff-appraisal

 

 

Efter avslutad personalutvärdering ger programvaran dig stöd för att snabbt och enkelt dokumentera resultaten – överenskommelser om mål eller planerad utbildning. Utöver standardinnehåll ger denna dokumentation dig möjlighet till anpassning – du kan registrera överenskomna mål, planerade seminarier eller information om den anställdes kvalifikationer, enligt era krav.

Protokollet lagras också i medarbetarens digitala fil och görs tillgängligt för medarbetaren där – eller i självbetjäningsportalen. Uppgifterna flödar automatiskt in i andra mjukvarumoduler och kan sedan hämtas för uppföljningsarbete – oavsett om det gäller prestationshantering, i utbildningsmodulen eller inom kunskaper och kompetens. Denna integration gör det möjligt att få en överblick över de fastställda målen från många olika perspektiv. Dessa kan ändras och justeras vid behov.

protocol

 

 

rexx E-learning

Lärande i framtiden och redan nu är digitalt, vilket sparar tid, pengar och ger effektivitet.
Ständig utbildning och träning är avgörande för många företag för att behålla eller bygga upp sin konkurrensfördel. Att delta i seminarier är dock inte alltid lämpligt, till exempel när personalen behöver utbildas på flera platser eller avdelningar, eller när det helt enkelt handlar om att minimera kostnaderna för vidareutbildning. E-lärande erbjuder största möjliga flexibilitet. Läs mer om rexx E-Learning

REXX SUITE: EN ÖVERSIKT

BESTÄLL DEMO