rexx Tidshantering

Genom ökad digitalisering och flexibla arbetstider så ökar kraven på ett modernt tidssystem där man kan resursplanera tid, rapportera och följa upp arbetstid på ett modernt och flexibelt sätt.

 

rexx Time Management öppnar nya möjligheter för effektiv kartläggning av processer som har beroende till arbetstider och frånvaro, t.ex. semester, tjänstledighet, sjukdom eller utbildning. Tidsregistrering och frånvarohantering utförs helt online. Det innebär snabb implementering, hög säkerhetsnivå, tillgänglig var som helst och när som helst - perfekt för organisationer med arbetsplatser på olika orter, krav på mobil åtkomst och distansarbetande anställda. Vi har naturligtvis också möjlighet till integration med klassiska tidregistreringsterminaler, intern tidregistrering och gränssnitt till befintliga terminaler.

Tidregistrering
rexx Time Management erbjuder flera klientfunktioner, vilket innebär att du kan administrera närvaro- och frånvarotid för dina anställda på olika webbplatser, affärsenheter eller avdelningar antingen gemensamt eller separat - beroende på din verksamhets krav och interna auktorisationer. rexx Time Management är tillgängligt internationellt. Programvaran tar hänsyn till landsspecifika bestämmelser baserade på lokal lagstiftning och är tillgängliga på olika språk.

Programvaran kan du erhålla som en licensinstallation på kundens egna server eller som en praktisk hyreslösning, så kallad Software-as-a-Service (SaaS) i molnet. De båda modulerna, Tidregistrering, för egenrapportering av närvaro- och projekttid och Ledighetsansökan, finns att tillgå separat.

kalender

 

 

 

Hantera närvaro och frånvaro
rexx Time Management erbjuder ett effektivt arbets- och attestflöde för att hantera både närvarotid och frånvarotid.  Ansök om semester, föräldrarledighet, reducering av arbetstid, tjänsteresa eller annan frånvaro snabbt och enkelt via din smartphone eller dator dator när du är på språng. Du får ett meddelande så snart ansökan har godkänts.

semesterförfrågan

Sök & lista
rexx sök- och rapportfunktion hjälper dig att generera dina individuella rapporter genom ett mycket intuitivt gränssnitt. Välj den data du vill visa med ett musklick och ställ in filtren. På nolltid kan du generera informativa analyser av data som återstående ledighet på ett visst datum, utestående sjukdagar, timkonton, övertid eller genomsnitt och totala värden. Bara ett klick och alla rapporter kan exporteras på din skärm, smartphone eller Excel.